0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Hnay có chuyện vui thiệt,nhớ lại mắc cười quá,haha…bạn peeta chơi ác thiệt nha…hnay đi acoustic,lush mà vắng hoe,bùn hiu,về sớm lun…thế là lập thành kỷ lục luôn òi,2 tuần đi chơi xuyên suốt ko sót ngày nào…đúng là có chí ắt làm nên…

PS: hình trên chỉ mang tính chất minh họa,trai thì nhìu mà ko ai là của tui hết 

Hnay có chuyện vui thiệt,nhớ lại mắc cười quá,haha…bạn peeta chơi ác thiệt nha…hnay đi acoustic,lush mà vắng hoe,bùn hiu,về sớm lun…thế là lập thành kỷ lục luôn òi,2 tuần đi chơi xuyên suốt ko sót ngày nào…đúng là có chí ắt làm nên…

PS: hình trên chỉ mang tính chất minh họa,trai thì nhìu mà ko ai là của tui hết 

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing