0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Bệnh te tua ấy nhưng vẫn cố gắng lết ra đường cho mát, quất 2,3 ly kem về tắt tiếng luôn,hihi…special thanks nhỏ bạn của mình mặc dù có bầu 7 tháng nhưng vẫn tung tăng, love her mother too and my little brother.I got a happy friday !!! Thứ 2 làm photoshoot cho OlalaSexy rồi,hy vọng sẽ mau hết bệnh để back to work nhé !!!
Hình chụp bằng điện thoại 6300 do daddy tặng.Tuy hông mắc tiền như vertu của mình nhưng mình yêu nó nhất.Cause its first gift from my daddyyyyyyyyyyyyyyyyy

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bệnh te tua ấy nhưng vẫn cố gắng lết ra đường cho mát, quất 2,3 ly kem về tắt tiếng luôn,hihi…special thanks nhỏ bạn của mình mặc dù có bầu 7 tháng nhưng vẫn tung tăng, love her mother too and my little brother.I got a happy friday !!! Thứ 2 làm photoshoot cho OlalaSexy rồi,hy vọng sẽ mau hết bệnh để back to work nhé !!!
Hình chụp bằng điện thoại 6300 do daddy tặng.Tuy hông mắc tiền như vertu của mình nhưng mình yêu nó nhất.Cause its first gift from my daddyyyyyyyyyyyyyyyyy

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing