0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

tình hình là nhỏ bạn iu của tui mới lãnh lương nên dẫn cả đám đi ăn uống phủ phê,hehe…iu quá đi thôi…tập 2 chắc sẽ karaoke…hôm nay nhiu đó thôi,để dưỡng sức cho ngày mai…chào nhé tớ đi đây…chúc mấy bạn nào ko được đi chơi ở nhà zui nhé…

——

Phù…hwa đi chơi tới giờ này mới về…cũng may là tâm trạng mẹ đang zui nên ko bị chửi,héhé…hwa đi làng nướng xong và karaoke như kế họach đề sẳn…gào thét um sùm giờ khan tiếng hết nói chuyện lun rồi…

—-

khuya hwa có 1 điều làm mình hơi thất vọng…nhưng ko sao…quen rồi nên cũng chả sao…

—–

hết ngày thứ năm…mai thứ 6..hòanh tráng lun…hehe

tình hình là nhỏ bạn iu của tui mới lãnh lương nên dẫn cả đám đi ăn uống phủ phê,hehe…iu quá đi thôi…tập 2 chắc sẽ karaoke…hôm nay nhiu đó thôi,để dưỡng sức cho ngày mai…chào nhé tớ đi đây…chúc mấy bạn nào ko được đi chơi ở nhà zui nhé…

——

Phù…hwa đi chơi tới giờ này mới về…cũng may là tâm trạng mẹ đang zui nên ko bị chửi,héhé…hwa đi làng nướng xong và karaoke như kế họach đề sẳn…gào thét um sùm giờ khan tiếng hết nói chuyện lun rồi…

—-

khuya hwa có 1 điều làm mình hơi thất vọng…nhưng ko sao…quen rồi nên cũng chả sao…

—–

hết ngày thứ năm…mai thứ 6..hòanh tráng lun…hehe

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing