0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

kàkà…hqua đi 97 giờ này mới về,mẹ chửi té tát lun rồi nè,huhu…hwa vui quá,ai cũng khen mình dễ thương hết,kàkà…Hwa cả lũ thác lọan,nhảy như dở hơi mà sung kinh khủng…giờ người đi hông nổi,nói chuyện ko ra tiếng mà vẫn còn sung…héhé

kàkà…hqua đi 97 giờ này mới về,mẹ chửi té tát lun rồi nè,huhu…hwa vui quá,ai cũng khen mình dễ thương hết,kàkà…Hwa cả lũ thác lọan,nhảy như dở hơi mà sung kinh khủng…giờ người đi hông nổi,nói chuyện ko ra tiếng mà vẫn còn sung…héhé

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing