0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…2nd day…sáng đi xem tượng phật rồi đi du thuyền trên biền hay sông gì đó quên mất tiu,hihi…sóng ầm ầm,tim gan phèo phổi mún lộn ngược…đi xa như quỷ mới đến đc chổ mấy con cá quỷ sứ,mua bánh mì cho nó ăn mà công nhận bánh mì cho cá còn ngon hơn cho người,mình chỉ nge người ta nói lại chứ ko dám dại dột mà nếm…hihi…sao hnay mình yếu quá,đi có chút xíu mà lên xe ngủ ko bít trời trăng gì hết…về hotel ăn xong rồi đi zoo,zoo chán phèo,vô nhìn mấy con vật làm trò mà thấy thương,mất hết cả hứng,con người ác thật…

đang up hình,đợi tí,hehe…

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

   

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

…2nd day…sáng đi xem tượng phật rồi đi du thuyền trên biền hay sông gì đó quên mất tiu,hihi…sóng ầm ầm,tim gan phèo phổi mún lộn ngược…đi xa như quỷ mới đến đc chổ mấy con cá quỷ sứ,mua bánh mì cho nó ăn mà công nhận bánh mì cho cá còn ngon hơn cho người,mình chỉ nge người ta nói lại chứ ko dám dại dột mà nếm…hihi…sao hnay mình yếu quá,đi có chút xíu mà lên xe ngủ ko bít trời trăng gì hết…về hotel ăn xong rồi đi zoo,zoo chán phèo,vô nhìn mấy con vật làm trò mà thấy thương,mất hết cả hứng,con người ác thật…

đang up hình,đợi tí,hehe…

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

   

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing