0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Trời nóng quá không biết viết gì hết nên Đăng hình Nói nhảm thôi. Mình mới tải chương trình mới không cần phải viết nữa mà chỉ ghi âm bằng giọng nói thôi. Thiệt là hợp với đứa lười biếng như mình

Ta nói hễ bạn trai đi vắng là chụp choẹt liền


Con đây là con thỏ của Sara. Mỗi ngày mình được qua thăm thôi nhưng mà không có được nuôi . Mình thì mình thích nuôi thỏ lắm nhưng mà hắn không có cho

 Hôm qua hai đứa mình dọn sang nhà mới. Đây là hình hai cái va li một cái của hắn cái của mình nhìn mắc cở chết đi được
Còn đây là Picasso con chó của bạn trai mình. Ta nói to gần bằng mình luôn. Bạn trai thấy mình buồn nên mang nó Từ Canada về Thái Lan Cho mình chơi với nó. Nhưng mà hình như nó không có thích mình. Ai về nhà mở cửa ra nó cũng vui mừng hết, cầm cục xương chạy vòng vòng. Còn gặp mình thì được con mắt to đùng mà nhìn thôi. Quá chán!

Trời nóng quá không biết viết gì hết nên Đăng hình Nói nhảm thôi. Mình mới tải chương trình mới không cần phải viết nữa mà chỉ ghi âm bằng giọng nói thôi. Thiệt là hợp với đứa lười biếng như mình

Ta nói hễ bạn trai đi vắng là chụp choẹt liền


Con đây là con thỏ của Sara. Mỗi ngày mình được qua thăm thôi nhưng mà không có được nuôi . Mình thì mình thích nuôi thỏ lắm nhưng mà hắn không có cho

 Hôm qua hai đứa mình dọn sang nhà mới. Đây là hình hai cái va li một cái của hắn cái của mình nhìn mắc cở chết đi được
Còn đây là Picasso con chó của bạn trai mình. Ta nói to gần bằng mình luôn. Bạn trai thấy mình buồn nên mang nó Từ Canada về Thái Lan Cho mình chơi với nó. Nhưng mà hình như nó không có thích mình. Ai về nhà mở cửa ra nó cũng vui mừng hết, cầm cục xương chạy vòng vòng. Còn gặp mình thì được con mắt to đùng mà nhìn thôi. Quá chán!

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing