0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

29 tết đi siêu thị tình cờ thấy được cảnh tượng thương tâm này, một con tôm bị kẹt vào tủ kính, con tôm còn lại cố gắng tìm cách để cứu người yêu của nó ra nhưng có vẻ vô vọng.Nhìn 2 con tôm yêu nhau bỗng thấy chạnh lòng, con người bây giờ còn thua cả tôm tép…Thế là mình kêu mẹ hôm nay đổi món tôm sú đi để mình cứu 2 con tôm đó mà mẹ chửi mình khùng, buồn quá…xin lỗi mày nhe tôm


Location: Coopmart LTK – 29 tết đi siêu thị chen chút nhau về nhà bầm tím cả người

29 tết đi siêu thị tình cờ thấy được cảnh tượng thương tâm này, một con tôm bị kẹt vào tủ kính, con tôm còn lại cố gắng tìm cách để cứu người yêu của nó ra nhưng có vẻ vô vọng.Nhìn 2 con tôm yêu nhau bỗng thấy chạnh lòng, con người bây giờ còn thua cả tôm tép…Thế là mình kêu mẹ hôm nay đổi món tôm sú đi để mình cứu 2 con tôm đó mà mẹ chửi mình khùng, buồn quá…xin lỗi mày nhe tôm


Location: Coopmart LTK – 29 tết đi siêu thị chen chút nhau về nhà bầm tím cả người

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing