0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Mấy năm trôi qua mà mình luôn nằm thấy giấc mơ đó. Lúc nào giật mình thức giấc mình lại cảm thấy buồn man mác vì những giấc mơ của mình có những cảm giác mà trong thực tế mình vẫn chưa bao giờ trải qua. Mình không mê tính nhưng mình biết mình đã làm những điều sai nhưng mình vẫn được yêu thương và tha thứ. Buồn quá biết làm sao đây. Hy vọng mình sẽ có thêm một cơ hội nữa để mình có thể được bù đắp trọn vẹn những điều mà mình đã đánh mất nhé my angels !

Mấy năm trôi qua mà mình luôn nằm thấy giấc mơ đó. Lúc nào giật mình thức giấc mình lại cảm thấy buồn man mác vì những giấc mơ của mình có những cảm giác mà trong thực tế mình vẫn chưa bao giờ trải qua. Mình không mê tính nhưng mình biết mình đã làm những điều sai nhưng mình vẫn được yêu thương và tha thứ. Buồn quá biết làm sao đây. Hy vọng mình sẽ có thêm một cơ hội nữa để mình có thể được bù đắp trọn vẹn những điều mà mình đã đánh mất nhé my angels !

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing