0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Thế là sau mấy năm trời trung thành với tóc dài hôm nay mình đã làm một quyết định rất lớn đó là “cắt tóc ngắn”…thực tế là ai cũng phản đối vì ai cũng bảo mình để tóc dài trông xinh hơn, nhưng thú thật là đôi lúc nhìn vào gương mình cũng chán nữa,năm nào cũng y như năm nấy,chẳng có gì thay đổi, tóc vẫn dài và cũng chẳng cao lên centimet nào…Thế là phải đổi mới thôi, xấu cũng được vì như thế sẽ dễ sàng lọc được người yêu, mình thích ngta đến với mình trong lúc mình tệ nhất…Mấy hôm nay lo nhiều việc quá,ko ngủ được,hôm qua thức đến 6 giờ sáng rồi xách tập vở đi học đến chiều tối mới về…Đuối quá nên ngủ li bì cho đến 2 giờ chiều hôm sau…Đang tập quên 1 vài thứ, một vài thói quen, tập quên đi 1 vài niềm vui và đang làm quen với nỗi buồn…nhấc lên được thì phải bỏ xuống được !
Love this song

Photobucket

Thế là sau mấy năm trời trung thành với tóc dài hôm nay mình đã làm một quyết định rất lớn đó là “cắt tóc ngắn”…thực tế là ai cũng phản đối vì ai cũng bảo mình để tóc dài trông xinh hơn, nhưng thú thật là đôi lúc nhìn vào gương mình cũng chán nữa,năm nào cũng y như năm nấy,chẳng có gì thay đổi, tóc vẫn dài và cũng chẳng cao lên centimet nào…Thế là phải đổi mới thôi, xấu cũng được vì như thế sẽ dễ sàng lọc được người yêu, mình thích ngta đến với mình trong lúc mình tệ nhất…Mấy hôm nay lo nhiều việc quá,ko ngủ được,hôm qua thức đến 6 giờ sáng rồi xách tập vở đi học đến chiều tối mới về…Đuối quá nên ngủ li bì cho đến 2 giờ chiều hôm sau…Đang tập quên 1 vài thứ, một vài thói quen, tập quên đi 1 vài niềm vui và đang làm quen với nỗi buồn…nhấc lên được thì phải bỏ xuống được !
Love this song

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing