0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

ban đêm nhìn từ nhà nè,cầu nguyễn văn cừ mới xây

Image Hosted by ImageShack.us
——————————————-
shopping,hehe… 

————————————-
doremon của tớ nè,iu chưa

Image Hosted by ImageShack.us

——————————————–
my younger bro at BBQ garden

Image Hosted by ImageShack.us

————————————
con này nó dám bảo là nửa ký,đúng là lừa đảo

Image Hosted by ImageShack.us
—————————————
móng tay thiệt đó nha
Image Hosted by ImageShack.us
——————————————————
at my shop
Image Hosted by ImageShack.us
———————————————-
bỏ quên chìa khóa,2 chị em bị nhốt ngoài đường
Image Hosted by ImageShack.us 

————————————–
tóc mới nè

Image Hosted by ImageShack.us

————————————-
ăn với bạn My ở BBQ garden

Image Hosted by ImageShack.us 

Image Hosted by ImageShack.us

———————————–
sò điệp

Image Hosted by ImageShack.us
————————————–
chết ròi còn bị 2 cái cây xỏ vô họng nữa,tội ghê….nói chứ so delicious,hehe
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

ban đêm nhìn từ nhà nè,cầu nguyễn văn cừ mới xây

Image Hosted by ImageShack.us
——————————————-
shopping,hehe… 

————————————-
doremon của tớ nè,iu chưa

Image Hosted by ImageShack.us

——————————————–
my younger bro at BBQ garden

Image Hosted by ImageShack.us

————————————
con này nó dám bảo là nửa ký,đúng là lừa đảo

Image Hosted by ImageShack.us
—————————————
móng tay thiệt đó nha
Image Hosted by ImageShack.us
——————————————————
at my shop
Image Hosted by ImageShack.us
———————————————-
bỏ quên chìa khóa,2 chị em bị nhốt ngoài đường
Image Hosted by ImageShack.us 

————————————–
tóc mới nè

Image Hosted by ImageShack.us

————————————-
ăn với bạn My ở BBQ garden

Image Hosted by ImageShack.us 

Image Hosted by ImageShack.us

———————————–
sò điệp

Image Hosted by ImageShack.us
————————————–
chết ròi còn bị 2 cái cây xỏ vô họng nữa,tội ghê….nói chứ so delicious,hehe
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing