0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Quà Xmas của mình đây,Xmas ko có ai tặng gì cho mình hết nên mình tự tặng cho mình luôn,thích quá đi mất


Còn cái earing giống như vậy nữa mà quên chụp mất tiu,thôi để dành tự sướng với bản thân luôn,hehe…xa xỉ quá,tội lỗi tội lỗi

 
Photobucket

D&G earing mới mua hôm bữa,dễ thương hông

Photobucket

Set này thì mua hồi tháng rồi,thích quá trời mua về mà mang ko vừa nên chụp hình ngắm cho đỡ vã

Photobucket

Photobucket

Quà Xmas của mình đây,Xmas ko có ai tặng gì cho mình hết nên mình tự tặng cho mình luôn,thích quá đi mất


Còn cái earing giống như vậy nữa mà quên chụp mất tiu,thôi để dành tự sướng với bản thân luôn,hehe…xa xỉ quá,tội lỗi tội lỗi

 
Photobucket

D&G earing mới mua hôm bữa,dễ thương hông

Photobucket

Set này thì mua hồi tháng rồi,thích quá trời mua về mà mang ko vừa nên chụp hình ngắm cho đỡ vã

Photobucket

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing