0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Laptop virus wa chạy ra tiệm net xài đỡ.Tui mới mất tích có chút xíu mà kết quả như vầy nè…huhu..thương ox quá…muahz

Ps:  ox chụp hình xấu thấy ớn  

.bù lại ở ngoài đẹp trai,là mơ ước của biết bao cô gái khác (according to my ox 

…)

 

Photobucket

Laptop virus wa chạy ra tiệm net xài đỡ.Tui mới mất tích có chút xíu mà kết quả như vầy nè…huhu..thương ox quá…muahz

Ps:  ox chụp hình xấu thấy ớn  

.bù lại ở ngoài đẹp trai,là mơ ước của biết bao cô gái khác (according to my ox 

…)

 

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing